L’objectiu del protocol signat al juny de l’any passat per la Guàrdia Civil del lloc principal de Vinaròs i la Policia Local, ratificat en Junta Local de Seguretat, és la participació activa d’aquesta en l’execució i seguiment de les mesures judicials acordades per a la protecció de víctimes de violència de gènere residents en el terme municipal de Vinaròs, tenint com a antecedent ja més allunyat en el temps, i requisit previ per a l’accés al sistema VIOGEN, el Procediment d’actuació i coordinació entre les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els Cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere, de 13 de març de 2006, entre el Ministeri de l’Interior i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Aquests convenis van tenir com a últim pas la signatura de l’acord de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament de Vinaròs, de 15 de juny de 2016, per a la incorporació de la seua Policia Local en el “Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Genero”, després de la signatura de l’acord per part l’Excm. Sr. D. Francisco Martínez Vázquez, Secretari d’Estat de Seguretat i de l’Excm. Sr. D. Enric Pla Vall, alcalde-president de l’Excm. Ajuntament de Vinaròs.

Una vegada signats els protocols indicats i realitzada la formació per diversos components de la plantilla, mitjançant l’obtenció del diploma d’especialista en matèria de violència de gènere per a policies locals de la comunitat valenciana, de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), han fet possible que ens siguin assignades la protecció de víctimes de Violència de Gènere.

El sistema VIOGEN s’activa quan les Forces i Cossos de Seguretat tenen coneixement d’un possible cas de violència de gènere. A partir d’aquest moment, es realitza el protocol per a la valoració policial del nivell de risc, on es recapta tota la informació imprescindible per poder concretar el grau o nivell de risc que es produeixi una nova agressió contra la víctima, així com per determinar les mesures policials de protecció que seran adoptades de manera personalitzada, per posteriorment dur a terme un seguiment personalitzat i periòdic de la víctima, assignant-li un agent de referència per al seu control, determinant les mesures de protecció més adequades al seu nivell de risc.

L’eficàcia d’aquest sistema es basa en l’optimització dels recursos, humans i materials, dels quals disposen les Forces i Cossos de Seguretat existents en el municipi de Vinaròs, però això no lleva un aspecte molt important a l’hora de lluitar contra la violència de gènere, sent aquest la denúncia d’aquests delictes.

http://www.policia.vinaros.es/?p=12403&lang=ca