DM | Diari del Maestrat
Menu


VINARÒS - POLÍTICA

Ordre del Dia del Ple Ordinari de Desembre 2016

35c32-ple-novembre-nov16.jpg
VINARÒS - POLÍTICA - 22/12/2016 11:39:04 -
Dijous, 22 de desembre de 2016, a les 19'30 hores


1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de dates 24.11.2016 (exp. 13119/2016) i 07.12.2016 (exp. PLN/2016/2).
 
2. Expedient 11332/2016. Proposta per a aprovar la rectificació Inventari 2016.
 
3. Expedient 12958/2016. Proposta d'adhesió al conveni marc d'implantació xarxa oficines integrades d'atenció al ciutadà (PROP).
 
4. Expedient 13699/2015. Proposta d'aceptació de l'ajuda atorgada relativa a Convocatòria Estratègia DUSI 2014-2020.
 
5. Expedient 13940/2016.- Moció per a instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la Funció Pública.
 
6. Expedient 13607/2016. Proposta per a aprovar el Pla Municipal de Drogodependències de Vinaròs.
 
7. Expedient 13519/2016.- Proposta Resolució presentada pel Grup Municipal PVI per a la ubicació de la piscina municipal.
 
8. Despatx extraordinari
B)
9. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
10. Precs i preguntesInici
Contacte
Publicitat
Avís legal